Za muža (komplet 6) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)