Za kolege (komplet 4) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)