Za kolege (komplet 5) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)