Za muža - mađarski - (komplet 14) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)