Za porodicu (komplet 1) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)