Za porodicu (komplet 9) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)