Za porodicu - mađarski - (komplet 16) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)