You are here

Izjava o pravu i zaštiti podataka

Sa poslatom narudžbenicom kupac se slaže da Creativeshop web stranica ( Biromarket 024 d.o.o.) odlaže u svoju arhivu njegove podatke.

Naručilac slanjem narudžbenice potvrđuje tačnost svojih podataka.

Kupac prihvata da svi znaci, natpisi, slike... koje sa nalaze na Creativeshop web stranici pripadaju B&M Biromarket d.o.o. i da je njihova upotreba dozvoljena samo na tom web site-u. Za korišćenje van toga mora se tražiti pismena dozvola od B&M Biromarket d.o.o..

Ukoliko kupac naruči unikatnu sliku, tekst, znak... koji se ne nalazi na web stranici Creativeshop-a, narudžbodavac izjavljuje da za to ima autorska prava.

B&M Biromarket d.o.o. je u mogućnosti da narudžbu jednostrano bez indikacije prekine, pogotovo ako naručena slika, tekst, znak očigledno krši autorska ili lična prava , tj. nije moralna.

Za nastale štete zbog netačnosti narudžbine i storniranja istih B&M Biromarket d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost niti snosi troškove prouzrokovane ovim promenama.

U slučaju veće narudžbe narudžbodavac se slaže stim da B&M Biromarket d.o.o. ima pravo da pre izrade traži da se roba avansno plati.

Ukoliko naručilac odustaje od narudžbe, obavezan je da B&M Biromarket d.o.o. nadoknadi troškove.

Sa poslatom narudžbenicom kupac izjavljuje da prihvata sve gore navedene tačke u vezi zaštite podataka i prava i podleže istim.